Hakkımızda

 

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DPÜSBD)/ISSN: 1302-1842 E-ISSN: 2587-005X

Sahibi

Owner

Prof. Dr. Kazım UYSAL

Editör

Editor

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

Editör Yardımcıları

Subeditors

Doç.Dr.Yavuz BOZKURT

Doç.Dr.Arif KOLAY

Yayın Kurulu

Editorial Board

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

Doç. Dr. Yavuz BOZKURT

Doç. Dr. Arif KOLAY

Doç. Dr. Nureddin GÜLAÇTI

Dr. Öğr. Üyesi Esra IŞIK

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR

Dergi Sekreterliği

Secretary of Journal

Arş. Grv. Ayşegül YILDIZ

Arş. Grv. Pınar ÖZER

Dizgi

Typeset

Uzman Betül AYHAN

Kapak Dizaynı

Cover Design

Arş. Grv. Erkan ÖZKARAKAŞ

Hacettepe Üniversitesi

Web Tasarım

Web Design

 

Alper YILMAZ

Resmi Yazışmalar

Official Correspondence

Hatice NAZLI

 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergimiz yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanmakta olup, EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Dergimiz, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için sbd@dpu.edu.tr eposta adresini kullanabilirsiniz.

Dumlupinar University Journal of Social Sciences, an international refereed journal, took the first step in contributing to academic literature in January 1999 by publishing the first volume. Dumlupinar University Journal of Social Sciences is published four times in a year in January, April, July and October and has been indexed in the Social Sciences Database of Turkish Academic Network and Information Center since 2005, ASOS Index since 2010 and EBSCOhost since September 2013.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, Çarşamba