İndeks Bilgileri

İndeks Bilgileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.

 

TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)
 
Ebscohost Academic Search Complete
Sosyal Bilimler Atıf Dizini
Türk Eğitim İndeksi
Scientific Indexing Services
Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2016, Cuma